முன்னுரை

`உங்களுடையது மட்டும் ஒரே ஹாஸ்யம்!’ என்று ஒரு நீதிபதி பல மாதங்கள் கழித்து என்னிடம் தெரிவித்தார்.

கதை பிறந்த கதை:

`பரீட்சைக்குப் படித்துப் படித்து போரடிக்கிறது. வேடிக்கையா ஒரு கதை சொல்லும்மா!’ என்று என் மகள் கேட்க. கதையின் நாயகன், நாயகி இருவருமே சிறுபிள்ளைத்தனம் மாறாது இருந்தால் எப்படியிருக்கும் என்று யோசித்து, உடனே முதல் அத்தியாயத்தைச் சொன்னேன். ஒவ்வொரு ராத்திரியும் ஒரு அத்தியாயம் எழுதி, மறுநாள் காலை உணவுடன் அதைச் சொல்வது என்று வழக்கமாயிற்று.

கதையை நகர்த்த, வயோதிகர்களின் மன உளைச்சல்களுக்கான காரணங்களை அறிய, உளவியல் புத்தகங்களைத் தேடிப் படித்தேன்.

என்னைப்போல் சிரிக்கப் பிடித்தவர்களுக்கு இந்நாவலை அர்ப்பணிக்கின்றேன்.

வணக்கம்.

 

நிர்மலா ராகவன், மலேசியா

License

பெண்களோ பெண்கள்! Copyright © 2015 by Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *